Produkty / Nosiče náradia
Nosič náradia  MT8-046
image

MT8-046 je dvojnápravový samohybný motorový nosič náradia s pohonom všetkých kolies, ktorý zabezpečuje výkonné a efektívne obhospodarovanie trvalých trávnatých porastov v podhorských a horských oblastiach do sklonu až 30°.

Nosič náradia  MT8-046 L
image

MT8-046 L je dvojnápravový samohybný motorový nosič náradia s pohonom všetkých kolies, ktorý zabezpečuje výkonné a efektívne obhospodarovanie trvalých trávnatých porastov v podhorských a horských oblastiach do sklonu až 30°.

Nosič náradia  MT8-222
image

Nosič náradia MT8-222 je mobilný stroj, ktorý so širokým sortimentom poľnohospodárskych adaptérov vykonáva práce na obhospodarovanie trvalých trávnatých porastov v horských a podhorských oblastiach so svahovou dostupnosťou do 30˚.

Nosič náradia  MT8-322
image

Nosič náradia MT8-322 je dvojnápravový samohybný motorový nosič s pohonom všetkých kolies určený na vykonávanie vybraných agrolesníckych a poľnohospodárskych činností, najmä vo svahovo náročných a ťažko dostupných horských a podhorských terénoch, hlavne na ošetrovanie trvalých trávnatých porastov, pasienkov, ako aj svahov vodných tokov, priehrad, diaľníc, lyžiarskych svahov a pod.

© 2022 eSoft s.r.o., powered by www.proxia.sk
time:0.3854